Aktualności

22.03.2017 23:46 Strona Dost�?pna na telefonach oraz tabletach.

Wprowadzili??my zmiany w szacie graficznej strony oraz sta??a si�? ona responsywna (prawid??owo wy??wietla si�? na urz�?dzeniach mobilnych czyli telefonach i tabletach).